Hoogheemraadschap: restauratie kademuur Hoorn

Hoogheemraadschap: restauratie kademuur Hoorn (i.s.m. JBT Ontwerp)