fazant

fazant

TIU001000007, 17-04-2007, 13:10, 8C, 7700×6724 (163+1771), 100%, kunstroute, 1/80 s, R39.6, G11.6, B11.1